Follow

RT @[email protected]

Ještě nedávno mě úředníci Evropské komise skandalizovali, že straším se zákazem olova, že šířím hoaxy...
A dnes agentura EK ECHA zveřejnila dosud utajovaný návrh na totální plošný zákaz olověného střeliva a rybářských olůvek i MIMO mokřady.
echa.europa.eu/cs/-/towards-su

🐦🔗: twitter.com/BohumilStraka/stat

Sign in to participate in the conversation
Czech Mastodon

Czech Mastodon