Follow

RT @[email protected]

...U 1️⃣ vzorku masa kachny divoké a 1️⃣ bažanta byla zjištěna nadlimitní koncentrace olova, které se do těla dostává prostřednictvím střel použitých při lovu. Podobný problém byl zjištěn také u 3️⃣ prasat divokých... 😮
svscr.cz/podil-nevyhovujicich-

🐦🔗: twitter.com/gunlexCZ/status/13

Sign in to participate in the conversation
Czech Mastodon

Czech Mastodon