Follow

RT @gunlexCZ@twitter.com

Zpráva @EU_ECHA@twitter.com o téměř úplném zákazu olova: znovu ze špatného konce

Kdo čekal, že tento návrh bude založen na důvěryhodných datech a vědeckých argumentech, ten bude těžce zklamán...

(foto: fotojavo.cz)

👉👉👉 gunlex.cz/zbrane-a-legislativa

🐦🔗: twitter.com/gunlexCZ/status/14

Sign in to participate in the conversation
Czech Mastodon

Czech Mastodon