Follow

RT @kotletaf@twitter.com

Nacista není ten, kdo měl dědečka nacistu. Nacista je ten, kdo se jako nacista chová. Jehož činy jsou nacistické. A ty, milý Sergeji, jsi na rozdíl od drtivé většiny příslušníků mého národa nacista. Víš proč?
eurozpravy.cz/nazory/spisovate

🐦🔗: twitter.com/kotletaf/status/15

Sign in to participate in the conversation
Czech Mastodon

Czech Mastodon